Uvod


Uspostavljanje zaštićenih područja predstavlja jedan od osnovnih načina za očuvanje i smanjenje stope gubitaka biološke raznovrsnosti. S tim u vezi je i procena efikasnosti mera za upravljanje zaštićenim područjima (PAME) dobila na važnosti u okviru aktivnosti pod Konvencijom o zaštiti biodiverziteta (CBD), posebno uvažaajući tzv. Program rada u oblasti zaštićenih područja čiji je osnovni cilj procena više od 30 % od ukupno 120 000 zaštićenih područja širom sveta do 2010. godine (za kopnena područja), odnosno do 2012. godine (za marinska područja).Iako su zaštićena područja i mere zaštite koje se u njima sprovode prepoznate, u okviru CBD konvencije i njenog Programa rada u oblasti zaštićenih područja, kao veoma bitno sredstvo za očuvanje i održivo korišćenje prirodnih resursa i dobara, globalna mreža zaštićenih područja izložena je različitim pritiscima i rizicima:
• između 12% i 52% vrsta koje pripadaju veoma dobro izučenim taksonima viših organizama u opasnosti su od istrebljenja
• iako postoji oko 100,000 zaštićenih područja koja pokrivaju ukupnu površinu od oko 11% kopna i 0,5% voda, istraživanja pokazuju da se u svega 25-30% od tih područja sprovode neke od mera aktivnog upravljanja,
• Na globalnom nivou procenjeno je da je za potrebe adekvatnog, efikasnog i sveobuhvatnog upravljanja sistemom zaštićenih područja potrebno izdvojiti sumu od oko 45 milijardi dolara. Trenutno se na globalnom nivou za upravljanje mrežom zaštićenih područja izdvaja negde oko 6,5 milijardi dolara.
• Finansiranje zaštićenih područja je uopšte posmatrano u opadanju, dok se, zauzvrat, očekuje da upravljanje zaštićenim područjima donosi ekonomsku, društvenu i kulturološku dobrobit kao i očuvanje biološke raznovrsnosti.Da bi se sa sigurnošću utvrdilo da li određeno zaštićeno područje zaista doprinosi očuvanju biodiverziteta, potrebno je znati odgovore na sledeća bitna pitanja:
- da li zaštićena područja efikasno doprinose održavanju onih vrednosti zbog kojih su i uspostavljena?
- da li je upravljanje datim područjem efikasno i na koji način ono može biti unapređeno?
- da li određeni konkretni projekti i mere upravljanja uspevaju da ostvare očekivane rezultate, i na koji način mogu da budu unapređeni?

These days all of us experience effective magnets every single day, through fridge chanel replica sale as well as pill pc instances in order to as well as purse as well as briefcase clasps, we’re encircled through magnets. Permanent replica watches sale areas will also be contained in a variety of sectors, such as telecoms, healthcare technologies, aerospace as well as electrotechnical. Rolex utilizes a number of rolex replica sale to maintain these types of areas away. The very first type of protection may be the permanent magnetic protect within the situation. Made from ferromagnetic other metals, this chanel replica sale as well as safeguards the actual motion. This particular creation had been trademarked through chanel replica within 1956 and it has because already been additional enhanced.

Naslovna
Osnovne informacije
WCPA okvir
Zaštićena područja
Stanje upravljanja z. p.
IUCN kategorizacija
Korisni linkovi
KontaktUkoliko učestvujete u upravljanju nekim zaštićenim područjem, možete preuzeti i popuniti sledeće formulare:
METT formular za procenu upravljanja zaštićenim područjima
(Word fajl, veličina 343kb - preuzmite formular)
Formular za osnovne informacije
(Word fajl, veličina 63kb - preuzmite formular)

Ukoliko nam pošaljete popunjene formulare poštom, ili na našu e-mail adresu
office@endemit.org.rs
uradićemo njihovu evaluaciju i obavestiti vas o rezultatima i našoj proceni.

DOBRO DOŠLI

Ekološko društvo "ENDEMIT" je nevladina, neprofitna, nepolitička, nezavisna organizacija koja za cilj ima unapređivanje životne sredine i uvođenje koncepta održivog razvoja u sve sektore društva.


Izradu prezentacije pomogla
American Embassy Belgrade

Naslovna | Osnovne informacije | WCPA okvir | Zaštićena područja | Stanje upravljanja z. p. | IUCN kategorizacija | Korisni linkovi | Kontakt | replica watches

Copyright ENDEMIT 2000. - 2010.  •   Miloš Jarić   •  RS Webmail | rolex submariner replica | cartier replica sale | replica watches uk