Osnovne informacije o proceni efikasnosti upravljanja zaštićenim područjima


U posednjih nekoliko decenija razvojen je niz metodologija za procenu upravljanja zaštićenim područjima. Radi sinteze različitih iskustava po navedenom pitanju, Svetska komisija za zaštićena područja pri Međunarodnoj uniji za zaštitu prirode (IUCN) je u saradnji sa Univerzitetom Kvinslend, Svetskim fondom za zaštitu živog sveta (WWF), organizacijom «Nature Conservancy» i UNEP-WCMC (UNEP Centar za monitoring i konzervaciju), sprovela globalnu studiju procene upravljanja zaštićenim područjima. Kao rezultat navedene studije, tim istraživača identifikovao je više od 6,300 različitih procena u 100 država širom sveta, objavljen je niz izveštaja i uspostavljen je tzv. Modul za efikasno upravljanje zaštićenim područjima koji je usko povezan sa Svetskom bazom podataka o zaštićenim područjima (WDPA).Procena efiasnosti upravljanja definisana je od strane Svestke komisije za zaštićena područja pri Međunarodnoj uniji za zaštitu prirode (WCPA-IUCN) kao sredstvo za procenu koiko uspešno se upravlja određenim zaštićenim područjem, što u prvom planu podrazumeva, procenu uspešnosti postizanja ciljeva zaštite određenog podučja. U okviru pojma efikasnost upravljanja zaštićenim područjem, podrazumevaju se tri glavne teme:
dizajniranje pojedinačnih područja ili sistema zaštićenih područja,
adekvatnost i prikladnost upravljačkog sistema i procesa,
ispunjenje ciljeva zaštite područja, uključujući i vrednosti zaštite.

Neka od osnovnih pitanja i očekivanja, kada je u pitanju procena efikasnosti upravljanja zaštićenim područjima su:
• razmena informacija i znanja
• aktivnosti na polju upravljanja zaštitom
• insitutionalnizacija procene upravljanja
• finansiranje in-situ procena upravljanja
• pojednostavljenje i količina podataka
• razvoj indikatora za procenu
• implementacija rezultata
• opravdanost zaštite

Dobro upravljanje podrazumeva:
• razumevanje konteksta (context) zaštićenog područja, uključujući njegove vrednosti, pretnje kojima je izloženo, raspoložive mogućnosti i perspektive, kao i interesne strane, upravljačko i političko okruženje;
• napredak kroz proces planiranja (planning): definisanje vizije, ciljeva i strategija u+za očuvanje vrednosti i smanjenje pretnji;
• alokaciju resursa (inputs) u vidu osoblja, novca i opreme koji su potrebni za realizaciju zadatih ciljeva;
• implementaciju upravljačkih aktivnosti u skladu sa prihvaćenim procesima (processes),
• proizvodnju dobara i usluga koji su obično naznačeni u upravljačkim planovima i planovima rada – ishodi (outputs)
• produkovanje određenih rezultata i uticaja (outcomes).

Upravljački ciklus i procena efikasnosti upravljanja zaštićenim područjem
(Hockings et al., 2006)


Naslovna
Osnovne informacije
WCPA okvir
Zaštićena područja
Stanje upravljanja z. p.
IUCN kategorizacija
Korisni linkovi
KontaktUkoliko učestvujete u upravljanju nekim zaštićenim područjem, možete preuzeti i popuniti sledeće formulare:
METT formular za procenu upravljanja zaštićenim područjima
(Word fajl, veličina 343kb - preuzmite formular)
Formular za osnovne informacije
(Word fajl, veličina 63kb - preuzmite formular)

Ukoliko nam pošaljete popunjene formulare poštom, ili na našu e-mail adresu
office@endemit.org.rs
uradićemo njihovu evaluaciju i obavestiti vas o rezultatima i našoj proceni.

Izradu prezentacije pomogla
American Embassy Belgrade

This particular design is actually driven through the hublot replica produce self-winding quality 3130. This particular motion has the state Switzerland chronometer accreditation, as well as, such as just about all rolex replica sale, it’s recognized with regard to each accuracy as well as cartier replica. The actual accuracy is created feasible with a free-sprung breitling replica sale stability, valued through enthusiasts as well as present in the best actions. The actual trademarked azure cartier replica sale hairspring provides superb safety towards jolts, permanent magnetic areas as well as heat variants.

Naslovna | Osnovne informacije | WCPA okvir | Zaštićena područja | Stanje upravljanja z. p. | IUCN kategorizacija | Korisni linkovi | Kontakt

Copyright ENDEMIT 2000. - 2010.  •   Miloš Jarić   •  RS Webmail