IUCN kategorizacija


Kako bi se poboljšalo razumevanje i unapredila svest o značenju i nameni zaštićenih područja Medjunarodna unija za zaštitu prirode ( IUCN) je 1994. godine razvila sistem od šest kategorija zaštićenih područja u skladu s njihovim primarnim ciljevima upravljanja.

Te kategorije su:

Kategorija Naziv

Ia Strogi rezervat prirode
Ib Područje divljine
II Nacionalni park
III Spomenik prirode
IV Područje upravljanja staništem
V Zaštićeni predeo
VI Zaštićena područja za upravljanje resursima

Prema navedenoj i važećoj kategorizaciji IUCN-a, kao što je vidljivo, kategorija ”parka prirode” ne postoji, ali u skladu s ranije važećom definicijom parkova prirode, oni sada odgovaraju kategoriji zaštićenih predela. IUCN kategorizacija je uvrštena i u Zakon o zaštiti prirode i time postala obavezujuća za buduću kategorizaciju zaštićenih područja u R. Srbiji.
Definicija nacionalnog parka u skladu sa kategorizacijom Menunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) glasi:Nacionalni parkovi su prirodna kopnena ili morska područja, odredjena radi:
zaštite ekološke povezanosti jednog ili više ekosistema za sadašnje i buduće generacije;
isključenja eksploatacije koja je štetna u svrhu odredjivanja područja i obezbedjenja osnova za duhovne, istraživačke, obrazovne, rekreativne i druge mogućnosti posetilaca, a sve one moraju biti uskladjene sa zastitom zivotne sredine i kulturnog nasledja.

Ciljevi upravljanja u nacionalnim parkovima su, takodje, prema IUCN-u:
zaštititi vredna područja prirode koja su od državne odnosnomedjunarodne važnosti u sledeće svrhe: duhovne, obrazovne, naučne,rekreativne i turističke;
u prirodnom stanju i na dugoročni period očuvati izvorno stanje životnih zajednica i životinjskih, odnosno biljnih vrsta, kako bi se ostvarila ekološka stabilnost i različitost; osigurati korištenje u duhovne, obrazovne, kulturne i rekreativne svrhe na nivou koji će održati područje u prirodnom stanju; isključiti eksploataciju ili posjete koje mogu prouzrokovati promjene i oštećenja prirode; održavati ekološke, geomorfološke i estetske karakteristike zbog kojih je područje proglašeno zaštićenim; uzeti u obzir potrebe lokalnog stanovništva koje živi u okviru nacionalnog parka, uključujući korištenje prirodnih vrijednosti i bogatstava, ukoliko te potrebe ne budu negativno uticale na druge ciljeve upravljanja.


Naslovna
Osnovne informacije
WCPA okvir
Zaštićena područja
Stanje upravljanja z. p.
IUCN kategorizacija
Korisni linkovi
KontaktUkoliko učestvujete u upravljanju nekim zaštićenim područjem, možete preuzeti i popuniti sledeće formulare:
METT formular za procenu upravljanja zaštićenim područjima
(Word fajl, veličina 343kb - preuzmite formular)
Formular za osnovne informacije
(Word fajl, veličina 63kb - preuzmite formular)

Ukoliko nam pošaljete popunjene formulare poštom, ili na našu e-mail adresu
office@endemit.org.rs
uradićemo njihovu evaluaciju i obavestiti vas o rezultatima i našoj proceni.

Izradu prezentacije pomogla
American Embassy Belgrade

Within, the actual replica watches uk self-winding motion is really as strong since it is actually exact. Obviously it’s a good formally licensed chronometer. The actual free-sprung stability is actually precision-fitted in between 2 longines replica sale surprise absorbers, created as well as trademarked through Rolex. The actual azure Parachrom hairspring guarantees high-precision cartier replica. The actual band is actually installed using the trademarked Oysterlock hold, with the actual replica watches sale comfort and ease program, that allows the consumer to increase the actual band through breitling replica sale.

Naslovna | Osnovne informacije | WCPA okvir | Zaštićena područja | Stanje upravljanja z. p. | IUCN kategorizacija | Korisni linkovi | Kontakt

Copyright ENDEMIT 2000. - 2010.  •   Miloš Jarić   •  RS Webmail