Stanje upravljanja zaštićenim područjima u R. Srbiji


Zaštita prirode je jedna od osnovnih oblasti u zaštiti životne sredine. Stalno pogoršavanje stanja prirodnih staništa i pretnja izvesnim vrstama divlje flore i faune predstavlja jedno od osnovnih pitanja politike EU u oblasti životne sredine. Procenjuje se da je danas u Evropi ozbiljno ugroženo ili se nalazi na ivici izumiranja oko 1000 biljnih vrsta i više od 150 različitih vrsta ptica. Glavnim uzrocima se smatraju stalni gubitak i smanjenje zemljišta zbog urbanog razvoja, izgradnja puteva kao i sve više intenzivna poljoprivreda.
Politika EU u oblasti zaštite prirode je zasnovana na većem broju izvora prava iako se može reći da se ona oslanja na dva glavna dela legislative. To su upustva o pticama i upustvo o staništima, a drugo je regulativa kojom se utvrđuju specifični finansijski instrumenti za oblast zaštite prirode. Prioriteti koji se postavljaju pred Evropu a koju i Republika Srbija sledi je NATURA 2000, i «Emerald mreža» koju je inicirao Savet Evrope kao deo aktivnosti na implementaciji Bernske konvencije. U razvoj i uspostavljanje ove mreže uključene su zemlje članice i nečlanice Evropske unije i jedan broj afričkih zemalja.U skladu sa Ustavom, Republika Srbija uređuje sistem zaštite životne sredine Zakonom o zaštiti životne sredine iz 2004.g. i posebnim zakonima i podzakonskim aktima.
Sistem zaštite životne sredine može se sprovoditi usaglašavanjem posebnih zakona kojima se uređuje zaštita, korišćenje i upravljanje činiocima životne sredine. Potreba za održivim i racionalnim korišćenjem prirodnih resursa i dobara, regulisana je novim Zakonom o zaštiti prirode iz 2009.g. kojim se uređuje njihova zaštita, unapređivanje i korišćenje, a posebno u delu koji obuhvata zaštitu, očuvanje i racionalno korišćenje prirode i njenih vrednosti, biološku i predeonu raznovrsnost.U Evropi i svetu poslednjih petnaest godina postignut je napredak u konceptu očuvanja (konzervaciji) prirode, njenih prirodnih vrednosti i postavljeni uslovi za održivim i racionalnim upravljanjem prirodnim vrednostima. Zakonsko uređenje ove oblasti u Republici Srbiji regulisano koje je kroz odredbe Zakona o zaštiti životne sredine iz 1991. godine, nameće potrebu za noveliranjem pravnih normi sa jedne strane, a sa druge strane deo je procesa usaglašavanja sa međunarodnim normama.

Rolex says Oyster Never ending the actual essential Oyster, and also the finest phrase from the rolex replica uk idea. It’s difficult in order to dispute with this, which view has an superb access point to the globe associated with Rolex. The actual replica watches sale ending provides it’s proprietor most of the improvements Rolex is famous with regard to, such as a few the very best specialized advancements. The actual thirty replica rolex uk stainless situation is actually water-resistant in order to 100 yards, or even 330 ft. The middle portion of the hublot replica is actually machine made from the strong prevent associated with metal. The actual overhead utilizes the actual trademarked cartier replica sale program to maintain the sun and rain away, and also the sapphire very is actually practically scratchproof.

Naslovna
Osnovne informacije
WCPA okvir
Zaštićena područja
Stanje upravljanja z. p.
IUCN kategorizacija
Korisni linkovi
KontaktUkoliko učestvujete u upravljanju nekim zaštićenim područjem, možete preuzeti i popuniti sledeće formulare:
METT formular za procenu upravljanja zaštićenim područjima
(Word fajl, veličina 343kb - preuzmite formular)
Formular za osnovne informacije
(Word fajl, veličina 63kb - preuzmite formular)

Ukoliko nam pošaljete popunjene formulare poštom, ili na našu e-mail adresu
office@endemit.org.rs
uradićemo njihovu evaluaciju i obavestiti vas o rezultatima i našoj proceni.

Izradu prezentacije pomogla
American Embassy Belgrade

Naslovna | Osnovne informacije | WCPA okvir | Zaštićena područja | Stanje upravljanja z. p. | IUCN kategorizacija | Korisni linkovi | Kontakt

Copyright ENDEMIT 2000. - 2010.  •   Miloš Jarić   •  RS Webmail